Deratizace Dezinfekce Dezinsekce

Dezinsekce

Činnost, která je zaměřena na hubení nebo omezení výskytu obtížného létajícího nebo lezoucího hmyzu skladištních škůdců apod.
 

Pracovní postup

Dezinsekce se provádí podle následujícího scénáře:
 • přípravné a průzkumné práce (při těchto pracech je zjištěno, jaký druh hmyzu a jaké množství se v daném objektu nachází)
 • volba aplikační techniky a výběr dezinsekčních prostředků
 • příprava objektu na dezinsekční zásah (vyklizení, mechanická očista apod.)
 • vlastní dezinsekční zásah
 • délka působení aplikace a následné odvětrání objektu
 • evidence o dezinsekčním zásahu
 • vyhodnocení dezinsekčního zásahu (případné návrhy na další opatření)

 

Součástí dezinsekce je

Navržení, postupů pro provádění dezinsekce v daném objektu, četnost prováděných zásahů s vypracováním zpráv o prováděných akcích pro potřeby systému HACCP. Všechny dezinsekční přípravky, které používáme jsou povoleny pro používání v ČR.
 

Nabízíme Vám

 • pravidelné kontroly el. lapačů, jejich servis a vypracování zpráv o výskytu hmyzu v el. lapačích.
 • preventivní (pravidelné) zjišťování výskytu létajícího nebo lezoucího hmyzu v daném objektu a následné vyhodnocení s případným návrhem likvidace nalezeného hmyzu.
 • dezinsekční zásahy v jakémkoli provozu (potravinářský, zemědělský, zdravotnictví, v sektoru služeb, v obytných domech, v rekreačních objektech, v restauracích, v hotelech a obchodech).
 • likvidace vosích nebo sršních hnízd na objektecha domech.
TOPlist
studio creative - modeláž nehtů
studio creative - modeláž nehtů