Deratizace Dezinfekce Dezinsekce

Dezinfekce

Dezinfekce je soubor opatření, vedoucích ke zničení mikroorganismů pomocí postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci.
 

Ochranná dezinfekce

Provádí se bez vztahu ke konkrétnímu ohnisku nákazy, tedy i v době, kdy se infekční onemocnění nevyskytuje. Ochranná dezinfekce je namířená proti možnýmcestám šíření nákazy a provádí se stále jako součást komplexních hygienických opatření.

 

Ohnisková dezinfekce

Je zaměřená na zneškodňování choroboplodných zárodků v ohnisku nákazy, s cílem přerušit další šíření infekce.
 

Pracovní postup

Dezinfekce se provádí podle následujícího scénáře:
  • přípravné a průzkumné práce (při těchto pracích je zjištěno, jaký druh dezinfekce se bude provádět buď ohnisková nebo ochranná)
  • volba aplikační techniky a výběr dezinfekčních prostředků
  • příprava objektu na dezinfekční zásah (vyklizení, mechanická očista apod.)
  • vlastní dezinfekční zásah
  • délka působení aplikace a následné odvětrání a opláchnutí objektu
 

Součástí dezinfekce je

Navržení, postupů pro provádění dezinfekce v daném objektu, četnost prováděných zásahů s vypracováním zpráv o prováděných akcích pro potřeby systému HACCP. Všechny dezinfekční přípravky, které používáme jsou povoleny pro používání v ČR.

 

Nabízíme Vám dezinfekci v těchto provozech

  • Zemědělské budovy živočišné výroby (vepříny, kravíny, drůbežárny, apod.)
  • Potravinářské provozy ( kuchyně, jídelny, výrobny potravin, sklady potravin, apod.)
  • Zdravotnické provozy ( USP, nemocnice, domovy důchodců a dětské domovy, apod.)
  • Ostatní budovy (školy, úřady, sportoviště, byty po zemřelých, apod.)
TOPlist
studio creative - modeláž nehtů
studio creative - modeláž nehtů